Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος( ΠΙΣ) παρακολουθεί προσεκτικά και με ενδιαφέρον το δημόσιο διάλογο που διεξάγεται, από παράγοντες, φορείς, συνεργάτες του Υπουργείου αλλά και με συναδέλφους μέλη του συμβεβλημένους με το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ), σχετικά με τα υπαρκτά προβλήματα και τις ανεπάρκειες του ΓεΣΥ, μερικούς μήνες μετά την εφαρμογή του.

Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συγκλίσεις που διαφαίνονται να προκύπτουν μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις των συναδέλφων σχετικά με τις επίσημες θέσεις του ΠΙΣ.

Πολλές από τις εύλογες ανησυχίες που δημοσιοποιούνται το τελευταίο διάστημα είχαν εγκαίρως και ξεκάθαρα επισημανθεί, είχαν δημοσιοποιηθεί και γραπτώς είχαν κατατεθεί προς την πολιτική ηγεσία και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς από τον ΠΙΣ. Η προληπτική αντιμετώπισή τους θα απέτρεπε σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται σήμερα.

Με επαγγελματισμό, συναίσθηση της ευθύνης και τεκμηριωμένες προτάσεις, ο ΠΙΣ είναι πάντοτε παρών μέσω εποικοδομητικού και ουσιαστικού διαλόγου στην προσπάθεια για βελτίωση του ΓεΣΥ ώστε αυτό να περιλάβει το σύνολο της ιατρικής κοινότητας και να προσφέρει το επίπεδο της ιατρικής φροντίδας που δικαιούται ο φορολογούμενος πολίτης.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με άλλους φορείς της υγείας, απέστειλε μόλις πρόσφατα επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Υπουργό Υγείας, τους πολίτικούς αρχηγούς καθώς και στους οργανωμένους ασθενείς με υποσχόμενές και εφαρμόσιμες προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας του ΓεΣΥ με βάση τις αρχές της καθολικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότιμης πρόσβασης σε ιατρούς και νοσηλευτήρια και της ασθενοκεντρικότητας.

Παράλληλα, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες του για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν την ιατρική κοινότητα σε κάθε επίπεδο που αυτή απασχολείται: στα δημόσια νοσηλευτήρια, εντός ΓεΣΥ ή στην ιδιωτική ιατρική.

Ο ΠΙΣ είναι ο ενιαίος και μοναδικός εκφραστής των αιτημάτων όλων των γιατρών, ανεξαρτήτως θέσης ή αντικειμένου. Με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσει τον αγώνα για επιστημονική αξιοπρέπεια στον γιατρό και ποιοτική υγεία στον ασθενή.

ΠΑΓΚΎΠΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

Print Friendly, PDF & Email

11778 Paper boat ready to go on the ocean HD summer wallpaper 1

 

O Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) ανακοινώνει ότι το ωράριο εξυπηρέτησης από την Γραμματεία για τον μήνα Αύγουστο 2019 είναι Δευτέρα - Παρασκευή από τις 7:30 πμ - 3:00 μμ (συνεχόμενο), ενώ τα γραφεία του Συλλόγου θα είναι κλειστά από τις 12-16 Αυγούστου 2019. 

 

Καλό καλοκαίρι. 

Print Friendly, PDF & Email

Μετά από έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 στα Γραφεία του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου μεταξύ του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) και των Προέδρων και εκπροσώπων της συντριπτικής πλειοψηφίας των Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής:

  1. Οι Επιστημονικές Εταιρείες στηρίζουν σθεναρά τις πάγιες θέσεις του ΠΙΣ σχετικά με το προτεινόμενο Γενικό Σύστημα Υγείας.
  2. Η επιστημονική κοινότητα δηλώνει ότι παραμένει ενωμένη και σε ουδεμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει τις οποιεσδήποτε μεθοδεύσεις διάσπασης του ιατρικού κόσμου. Απορρίπτει δε κατηγορηματικά τις οποιεσδήποτε αναφορές περί εκβιασμού ή χειραγώγησης ιατρών από την ηγεσία του ΠΙΣ.
  3. Κατόπιν της πρόσκλησης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς τις Επιστημονικές Εταιρείες σχετικά με τη δημιουργία Επιτροπής για τον καθορισμό καταλόγου αναλωσίμων και υλικών οι Επιστημονικές Εταιρείες δηλώνουν ότι θεωρούν απαραίτητη την εκ των προτέρων γραπτή κατάθεση στοιχείων και δεδομένων από τον Οργανισμό όσον αφορά την επιλογή και κοστολόγηση τους η οποία θα πρέπει να σχετίζεται με τον προτεινόμενο σφαιρικό προϋπολογισμό.
  4. Οι Επιστημονικές Εταιρείες συμπορεύονται με την ηγεσία του ΠΙΣ για την επίτευξη ενός βιώσιμου και λειτουργικού Συστήματος Υγείας που να διασφαλίζει παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς όλους τους ασθενείς και αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος για τους ιατρούς.
  5. Οι Επιστημονικές Εταιρείες δεσμεύονται ότι δεν θα προχωρήσουν σε οποιαδήποτε μονομερή συμφωνία με τον ΟΑΥ εάν δεν επιτευχθεί σύγκλιση επί του συνόλου των αιτημάτων του ιατρικού κόσμου, όπως αυτά καθορίστηκαν μέσα από το ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ στις 27 Οκτωβρίου 2018.

23 Φεβρουαρίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

logo

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2019 επαναβεβαίωσε ομόφωνα τις πάγιες θέσεις του σχετικά με το προτεινόμενο ΓεΣΥ οι οποίες διατυπώθηκαν με σαφήνεια στη Γενική Συνέλευση της 27ης Οκτωβρίου 2018.

Η ενορχηστρωμένη προσπάθεια των τελευταίων ημερών να παρουσιαστεί διχασμένο το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος και η ιατρική κοινότητα αποδείχθηκε μάταιη.
Το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος τίθεται κατηγορηματικά υπέρ ενός Γενικού Συστήματος Υγείας που να διασφαλίζει ποιότητα, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα στα πρότυπα των σύγχρονων συστημάτων υγείας των ευρωπαϊκών χωρών.
Τονίζει ότι στις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις με τον ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας, από την πλευρά του ΠΙΣ και των Επιστημονικών Εταιρειών υπήρξε κάθε καλή πρόθεση για ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων για εξεύρεση ουσιαστικών συγκλίσεων. Αντ’ αυτού, διαφάνηκε η απροθυμία των αρμόδιων φορέων να μετακινηθούν από τις προβληματικές πτυχές του υφιστάμενου σχεδιασμού καθώς και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του.
Στο σύνολο των αιτημάτων μας, η άλλη πλευρά προέταξε μια τελική και αδιαπραγμάτευτη θέση στην οποία κληθήκαμε να συμμορφωθούμε.
Ως εκ τούτου, ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι το ΓεΣΥ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν προκύψουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις σταθερές θέσεις του Συλλόγου.

 

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

antibiotics

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) με τη συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγει έρευνα μέσω της συμπλήρωσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου αναφορικά με τις γνώσεις και αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας σε σχέση με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και την μικροβιακή αντοχή. Σκοπός είναι να αντληθούν δεδομένα για τον μελλοντικό σχεδιασμό πολιτικών και ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια του ECDC καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν στην έρευνα μέσω των πιο κάτω ηλεκτρονικών συνδέσμων:

 

https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=96KJ4n41H;

https://surveys.phe.org.uk/TakeSurvey.aspx?SurveyID=9lKJ5585H

 

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά και για τη συμπλήρωση του χρειάζονται 5-10 λεπτά.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει πάρει παράταση μέχρι και τις 24 Φεβρουαρίου 2019.

Print Friendly, PDF & Email

 

tyra

Την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Μέγα Συνοδικό του Μετοχίου του Αγίου Προκοπίου της Ιεράς Μονής Κύκκου στη Λευκωσία η Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ» του Δρα Ανδρέα Ν. Παπαβασιλείου, τ. Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης.

 
Πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη εννοιολογική, κοινωνιολογική και θεολογική προσέγγιση  της καρδίας. Μέσα από τα εννέα κεφάλαια του βιβλίου και ένα σύνολο 680 σελίδων, ο συγγραφέας μελετά και εκθέτει την λεξιλογική χρήση και την εννοιολογική ερμηνεία της καρδίας στα βιβλία της Αγίας Γραφής, τόσο της Παλαιάς Διαθήκης όσο και της Καινής διαθήκης, καθώς και στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία. Ιδιαίτερη αναφορά περί καρδίας γίνεται σε κείμενα Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων των πρώτων τεσσάρων αιώνων του χριστιανισμού καθώς και σε κείμενα των Καππαδόκων πατέρων του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Η έρευνα του συγγραφέα ολοκληρώνεται με τη μελέτη των περί καρδίας αναφορών των Νηπτικών και άλλων  πατέρων της εκκλησίας. Εντυπωσιακή είναι η βιβλιογραφική αναφορά  που ξεκινά από εκκλησιαστικά κείμενα των πρώτων μετά Χριστό αιώνων  και εκτείνεται μέχρι το 2017 σε βιβλιογραφική αναφορά περι  καρδιακής και πνευμονικής κυκλοφορίας τον 9ο αιώνα του Meletius the Monk στο επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας <European Heart Journal>.     
 
Το Πρόγραμμα της παρουσίασης του βιβλίου περιλαμβάνει : 1. Χαιρετισμό από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, 2. Κριτική προσέγγιση του βιβλίου από τον κ.  Γεώργιο Χατζηκωστή, Φιλόλογο – Λυκειάρχη, 3. Παρουσίαση του βιβλίου από τον κ. Χρίστο Οικονόμου, τ. Κοσμήτορα της Θεολ. Σχολής και Ομότ. Καθηγητή του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και 4. Αντιφώνηση από  τον συγγραφέα Δρα Ανδρέα Ν. Παπαβασιλείου. Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο κ. Λουκάς Παναγιώτου, ΜΑ Θεολογίας, Δημοσιογράφος. Η Εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου. Τηλ. Επικοινωνίας : 22390711.
 
Με εκτίμηση
Λοΐζος Αντωνιάδης
Τέως Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Print Friendly, PDF & Email

Το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος μετά την μαζική Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Παγκυπρίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) ημερομηνίας 27/10/2018 έλαβε ξεκάθαρη εντολή  για τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ιατρών στο προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ).

Ως οφείλαμε με καλή πίστη προσήλθαμε στο διάλογο στη βάση  αυτών των προϋποθέσεων. Κατά τις συναντήσεις  που είχαμε με το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρά τις επιμέρους  συγκλίσεις δυστυχώς επί της ουσίας οι διαφορές παρέμειναν ενώ η συνολική ανταπόκριση στα βασικά αιτήματά μας ήταν αρνητική.

Λαμβάνοντας  υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουν συζητηθεί  μέχρι σήμερα και κυρίως  τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί  ο προτεινόμενος σχεδιασμός ως προς την ποιότητα  της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας  των ασθενών, το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) με ομόφωνη απόφαση του, καλεί τα μέλη του να μην συμμετάσχουν στο προτεινόμενο σχέδιο.

 O Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος παραμένει προσηλωμένος στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας καθώς και στην προστασία του ιατρικού λειτουργήματος και της αξιοπρέπειας των γιατρών.

Print Friendly, PDF & Email