Ιατρικό λάθος και ιατρική αμέλεια

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΒΑΣΟΥ Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*   Με αφορμή τον πρόσφατο αδόκιμο θάνατο νεαρού στο χειρουργείο όπου…

Επιτροπή Δεοντολογίας

Όνομα Θέση Δρ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Πρόεδρος   Δρ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Μέλος Δρ ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Μέλος  Δρ…

Ο περι Ιατρών Νόμος

Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1967 & 1970) Κανονισμοί Ιατρικής…

Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΙΣ

Οι Περί Ιατρών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείον Συντάξεων)Νόμοι του 1967 & 1970 Τό Συμβούλιον του…