Γενικά (14)

Σήμερα ο ΠΙΣ συμμετέχει στους πιο κάτω φορείς: The World Health Organization - WHO (http://www.who.int)  World Medical Association - WMA (http://www.wma.net)  Commonwealth Medical Association - CMA (http://commonwealthdoctors.org)  The Standing Committee of European Doctors - CPME (http://www.cpme.eu)  The European Union of Medical Specialists - UEMS (http://www.uems.net)  European Accreditation Council for Continuing…
Print Friendly, PDF & Email
Όνομα Θέση Δρ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ Πρόεδρος  Δρ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Μέλος Δρ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Μέλος Δρ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Μέλος Δρ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Μέλος            
Print Friendly, PDF & Email
 Υπουργείο Υγείας http://www.moh.gov.cy   Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου  http://www.moh.gov.cy    Ταμείο Συντάξεων Ιατρών/Οδοντιάτρων http://www.cytsi.org   Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας http://www.hio.org.cy/      Παγκύπριος Σύνδεσμος Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ)  http://pasyki.org.cy/   Ένωση (Ιδιωτών) Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ) http://www.cyenik.org   Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) http://www.pasyno-cyprus.com/                      …
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ιδρύθηκε δια νόμου το 1967 και εκπροσωπεί  όλους όσους εξασκούν την ιατρική στην Κύπρο. Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία όσοι γιατροί εξασκούν την ιατρική στο νησί έχουν την υποχρέωση να εγγραφούν μέλη του Συλλόγου. Στο παρόν στάδιο,…
Print Friendly, PDF & Email
Χαιρετισμός του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού Δρ Μάριος Δ. Φιλίππου Ο Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού, υπήρχε πολύ πιο πριν από το 1961. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το καταστατικό του Ιατρικού Συλλόγου που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου…
Print Friendly, PDF & Email

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Θάσου 14 - Rita Court 17,5ος όροφος - Γραφείο 501,1087 Λευκωσία, Τ.Θ. 21348, Λευκωσία -…
Print Friendly, PDF & Email
Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι οι διεργασίες για την εκπαίδευση των προσωπικών ιατρών έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει καταρτιστεί με ειδικά διαμορφωμένο τρόπο, έτσι ώστε να δώσει όλα τα εφόδια στους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν ομαλά στην πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική…
Print Friendly, PDF & Email