Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΣΙΣ

CyMA PA photo

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας καλωσορίζω στην νέα ιστοσελίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Η ιστοσελίδα του ΠΙΣ είναι η αρχή μιας διευρυμένης και πολύπλευρης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες θα εξυπηρετούν το κοινό και τους ιατρούς μας.
Στη σημερινή εποχή οι αλλαγές στον τομέα της επικοινωνίας αλλά και στην ίδια τη σύνθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο γιατρός, αλλά και γενικότερα ο πολίτης, έχουν αλλάξει άρδην. Σε αυτές τις νέες προκλήσεις προσδοκούμε ως Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος να ανταποκριθούμε προς όφελος των ιατρών μας και των ασθενών μας.

Ο γιατρός ή ο πολίτης που πλοηγείται στο ιστοχώρο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου θα μπορεί να αναζητήσει γιατρούς – μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, θα μπορεί να συμπληρώνει αιτήσεις και να τις αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Σύλλογο και να ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω των ανακοινώσεων του Συλλόγου. Επιπλέον ο νέος ιστοχώρος προσφέρει τις δυνατότητες ενημέρωσης με τη βασική νομοθεσία που διέπει την άσκηση της Ιατρικής στην Κύπρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής συνεδρίων και σεμιναρίων.

Ο στόχος μας είναι η ταχύτατη και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τους ιατρούς που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στα θέματα που αφορούν τον τομέα της Υγείας γενικότερα. Προσδοκούμε μέσω της ιστοσελίδας μας να προσφέρουμε άμεση και έγκυρη πληροφόρηση στα μέλη μας και σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Όραμα μας είναι όπως ο παρών ιστοχώρος του Συλλόγου να αποτελέσει το σημείο επαφής των μελών του και να σταθεί πολύτιμος βοηθός στις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που διαμορφώνονται γύρω μας. Καθημερινά θα προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη λειτουργία του ώστε με ένα διαδραστικό τρόπο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μελών και των συμπολιτών μας. Για να γίνει αυτό κατορθωτό είναι απαραίτητη και η δική σας συμμετοχή. Με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια αλλά και με άρθρα σας θα εμπλουτίζουμε και θα ενισχύουμε καθημερινά αυτόν τον χώρο.

Επιπλέον στοχεύουμε όπως η ιστοσελίδα του ΠΙΣ καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο πληροφόρησης και σημείο αναφοράς για τον Κύπριο πολίτη όπου θα μπορεί να ενημερωθεί για τα ιατρικά δρώμενα του τόπου μας αλλά και τις παγκόσμιες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και του τομέα της Υγείας γενικότερα.

Ελπίζουμε να πετύχουμε τους στόχους μας.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, στην νέα Ιστοσελίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, με την ελπίδα ότι, μέσω αυτής, θα έχετε άρτια και έγκυρη πληροφόρηση για το ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων μας.

Προσπάθεια μας θα είναι να είμαστε συνεχώς κοντά στα μέλη μας και στους συμπολίτες μας.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου
Πρόεδρος Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου

Κατηγορία ΠΙΣ
Ετικέτες

logo

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος (ΣΙΣ) ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2019 επαναβεβαίωσε ομόφωνα τις πάγιες θέσεις του σχετικά με το προτεινόμενο ΓεΣΥ οι οποίες διατυπώθηκαν με σαφήνεια στη Γενική Συνέλευση της 27ης Οκτωβρίου 2018.

Η ενορχηστρωμένη προσπάθεια των τελευταίων ημερών να παρουσιαστεί διχασμένο το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος και η ιατρική κοινότητα αποδείχθηκε μάταιη.
Το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος τίθεται κατηγορηματικά υπέρ ενός Γενικού Συστήματος Υγείας που να διασφαλίζει ποιότητα, ασφάλεια και μακροπρόθεσμη λειτουργικότητα στα πρότυπα των σύγχρονων συστημάτων υγείας των ευρωπαϊκών χωρών.
Τονίζει ότι στις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις με τον ΟΑΥ και το Υπουργείο Υγείας, από την πλευρά του ΠΙΣ και των Επιστημονικών Εταιρειών υπήρξε κάθε καλή πρόθεση για ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων για εξεύρεση ουσιαστικών συγκλίσεων. Αντ’ αυτού, διαφάνηκε η απροθυμία των αρμόδιων φορέων να μετακινηθούν από τις προβληματικές πτυχές του υφιστάμενου σχεδιασμού καθώς και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του.
Στο σύνολο των αιτημάτων μας, η άλλη πλευρά προέταξε μια τελική και αδιαπραγμάτευτη θέση στην οποία κληθήκαμε να συμμορφωθούμε.
Ως εκ τούτου, ο ΠΙΣ υπογραμμίζει ότι το ΓεΣΥ μπορεί να εφαρμοστεί μόνο εάν προκύψουν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις σταθερές θέσεις του Συλλόγου.

 

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2019

Ετικέτες