ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

From 17.04.2018 6:00 pm until 17.04.2018 7:15 pm
Categories: ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Hits: 241

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ