ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΘΕΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

From 13.04.2019 9:00 am until 14.04.2019 6:00 pm
Posted by Androulla Georgiou
Categories: ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Hits: 1119

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

https://pantheo.com/wp-content/uploads/2019/04/Pantheo-Congress-programme-2019.pdf