ΠΙΣ: «Σύστημα Υγείας και Ιδιωτική Ιατρική»

doctor

 

Με αφορμή τις εξελίξεις σε ότι αφορά μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου που επέλεξαν να ασκούν ιδιωτική ιατρική εκτός συστήματος υγείας, είτε είναι μέτοχοι σε νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το ΓεΣΥ, είτε συνεργάτες, ο ΠΙΣ, ο θεσμός που εκπροσωπεί το σύνολο της ιατρικής κοινότητας της Κύπρου, τονίζει τα εξής:

  • Αναμφίβολα με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και τους χειρισμούς που ακολούθησαν, τα περιθώρια για την απρόσκοπτη, νόμιμη και ποιοτική άσκηση της ιατρικής στενεύουν για τους γιατρούς που επέλεξαν συνειδητά να μην συμβληθούν με το ΓεΣΥ. Τα εμπόδια που τίθενται επηρεάζουν συνταγματικά τους δικαιώματα και ταυτόχρονα προκαλούνται συνθήκες ανισότητας μεταξύ των μελών μας. Οι όποιοι περιορισμοί, δυνητικά, μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς και ανομοιογενώς την ειδικότητα του καθενός και καθεμίας συναδέλφου-μέλους του ΠΙΣ.
  • Ο ΠΙΣ τονίζει ότι σε καμία περίπτωση η Ιπποκρατική αποστολή του γιατρού να υπηρετήσει ανθρωποκεντρικά τον ασθενή, δεν μπορεί να περιοριστεί από το οποιαδήποτε επαγγελματικό καθεστώς μέσα από το οποίο επιλέγει για να ασκήσει την ιατρική.
  • Σε καμία περίπτωση, ιατροί οι οποίοι επέλεξαν την ιδιωτική ιατρική εκτός ΓεΣΥ δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται και η πολιτεία δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζει ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γιατρός που δεν συμβάλλεται με το ΓεΣΥ δεν είναι λιγότερο γιατρός συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι έχουν συμβληθεί. Δυστυχώς, αρκετοί συνάδελφοι, θυματοποιούνται εξαιτίας της ανοχής στην άτακτη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά το ΓεΣΥ.
  • Σε όλες τις δημοκρατικά προηγμένες χώρες, εθνικά συστήματα υγείας και ιδιωτική ιατρική όχι μόνο συνυπάρχουν αλλά και αλληλοϋποστηρίζονται, κάτι το οποίο ενισχύει το επίπεδο και την ποιότητα της ιατρικής στην κάθε χώρα και ταυτόχρονα διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς όφελος των ασθενών.

Αντίθετα, στην Κύπρο διαπιστώνουμε μια προσπάθεια εξουδετέρωσης της ιδιωτικής ιατρικής με τρόπο εχθρικό που επηρεάζει δυσμενώς τόσο συνταγματικά δικαιώματα των συναδέλφων όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν να λαμβάνουν οι ασθενείς και οι πολίτες του τόπου.

  • Η προσπάθεια του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου είναι διττή και αφορά τη διασφάλιση του δικαιώματος των ασθενών για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου και ταυτόχρονα τη διασφάλιση του δικαιώματος των γιατρών, για την απρόσκοπτη άσκησης της ιατρικής.

"Εκπτώσεις" στα δικαιώματα ασθενών και γιατρών, σημαίνει "εκπτώσεις" στην ποιότητα και στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο μας.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

27 Οκτωβρίου 2022

Διαβάστηκε 140 φορές
Print Friendly, PDF & Email

Πολυμέσα